Zaplecze techniczne i merytoryczne Spółki

Mając na uwadze powodzenie inwestycji, dobro i bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz ochronę środowiska naturalnego, Spółka zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z niezbędnym do realizacji tego typu przedsięwzięć doświadczeniem. Jakość działań zmierzających do ujęcia i eksploatacji złoża zapewnia nam także współpraca z renomowanymi instytutami naukowymi, koncernami i wybitnymi przedstawicielami górnictwa z kraju i zagranicy.
Plany technologiczne wydobycia węgla, projekt przyszłej kopalni oraz wszystkie badania i analizy realizowane są w oparciu o najnowsze technologie i najefektywniejsze metody naukowe.
Proponujemy nowoczesne, bezpieczne i odpowiedzialne górnictwo.