Węgiel - jakość - ekologia - polityka klimatyczna

1.Dlaczego zamierzacie budować kopalnię? Co zamierzacie wydobywać?

Jakość węgla, który planuje wydobywać spółka Brzezinka, jest unikalna. Przy wysokiej kaloryczności jest on nisko zasiarczony i zawiera niewielką zawartość popiołu. To niskoemisyjne paliwo mogłoby być używane przez gospodarstwa domowe nawet bez uprzedniego wzbogacania. Będzie się nadawać także do najnowszych kotłów automatycznych klasy 5 lub kotłów spełniających normy Eco Design.
 
Dziś około 48 proc. gospodarstw domowych w Polsce wykorzystuje paliwa stałe do ogrzewania pomieszczeń. O ile walka ze smogiem w miastach opiera się, słusznie, na rozwoju systemów ciepła sieciowego lub instalacji kotłów gazowych, o tyle w małych miejscowościach i na wsiach taka strategia nie zawsze jest realna. Dlatego rządowy program Czyste Powietrze jest tu dobrym rozwiązaniem – termoizolacja i możliwość zmiany starych pieców na nowocześniejsze. Według naszych prognoz, domy jednorodzinne, który dziś ogrzewane są węglem, w najbliższych latach w dużej części nadal tak będą ogrzewane. Ciepłownicy nie dostarczą tam swoich usług, a problem „ostatniej mili” sieci gazowej nadal będzie wyzwaniem. Dlatego nasz wkład w redukcję niskiej emisji – smogu, to zaopatrzenie tych gospodarstw domowych w paliwo stałe wysokiej jakości, czyli paliwo niskoemisyjne.
.
 

2.Gdzie będzie stosowany wydobywany produkt? Gdzie będzie sprzedawany?

Przewidujemy, że węgiel tak wysokiej jakości będzie mógł mieć wiele zastosowań. Jako paliwo niskoemisyjne będzie mógł służyć do efektywnego ogrzewania pomieszczeń, będzie mógł zostać przetworzony na jeden z rodzajów paliw bezdymnych, drastycznie ograniczających emisję dymu lub też będzie mógł znaleźć zastosowanie w zupełnie nowych obszarach. Warto podkreślić, że węgiel wydobywany w Mysłowicach spełniać będzie surowe normy zawarte w rozporządzeniu o jakości paliw stałych. Odbieramy też już sygnały płynące od potencjalnych odbiorców z zagranicy, zainteresowanych już teraz wysokiej jakości paliwem stałym. Mamy przed sobą dziewięć lat, w ciągu których podejmiemy decyzję o najbardziej opłacalnych kierunkach rozwoju.
Rynek gospodarstw domowych potrzebuje rocznie ok. 10-12 mln ton węgla. Kopalnia Brzezinka będzie wydobywać 1,5-3 mln ton, więc i tak będzie w stanie zaspokoić tylko niewielką część tego popytu. Przy czym, produkcja Brzezinki nie będzie konkurować z wydobyciem państwowych spółek, które produkują głównie węgiel energetyczny i koksowy.
 
 

3.Czy Brzezinka 3 nie zwiększy smogu w Mysłowicach?

Węgiel planowany do wydobycia przez Spółkę, będzie odpowiadał normom jakościowym potrzebnym przy spalaniu w piecach domowych V generacji, spełniających normy eco-design. Tego typu piece są akceptowane przez rządowy program „Czyste Powietrze”. Użycie tego rodzaju węgla w nowoczesnych kotłach daje efekt porównywalny z zastosowaniem gazu.
W wielu miejscach w Polsce, nie tylko w Mysłowicach, obserwuje się tzw. „ubóstwo energetyczne” – czyli brak wystarczających środków na ochronę przed chłodem. W rezultacie w wiele domów ogrzewa się spalając niskiej jakości paliwa oraz odpady domowe w piecach z poprzedniej epoki.. Tam gdzie dostępne jest ciepło systemowe (ciepłownie miejskie) zjawisko nie występuje.
 

4.Co to jest ubóstwo energetyczne?

Według ONZ: ubóstwo energetyczne to „trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego związane z dostępem do energii służącej do gotowania, ogrzewania i oświetlenia, a także trudności w ochronie przed chłodem, wilgocią i upałem”.

 

5.Jak ma się Brzezinka 3 do „zielonej” polityki UE i decyzji rządu o zamknięciu kopalń?

Zgodnie z polityką UE i Państwa Polskiego spółki skarbu państwa eksploatację węgla kamiennego zakończą do 2049 r Dopóki nie nastąpi całkowita transformacja energetyczna Polska będzie potrzebowała węgla jeszcze przez jakiś czas. Jeśli nie z własnych złóż to będzie musiała importować z innego państwa (większość importu idzie ze wschodu) co uzależni nasz kraj od dostaw z zewnątrz.
Jak wiadomo z powszechnie dostępnych informacji Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi rozmowy z należącymi do Skarbu Państwa przedsiębiorstwami wydobywczymi i związkami zawodowymi m.in. w sprawie wygaszenia części ich działalności. Według relacji Ministerstwa, powodem jest ich trwała nierentowność – wysokie koszty wydobycia przy niskiej cenie produktu. Zatem owo wygaszenie dotyczy tylko kopalń należących do Skarbu Państwa.
Nasza produkcja będzie przeznaczona głównie na krajowy rynek opałowy. Zamierzamy prowadzić wydobycie maksymalnie przez 20 lat. Nasze analizy wskazują, że po 2029 roku nadal będzie popyt na NISKOEMISYJNE PALIWO. Część produkcji planujemy przeznaczyć na eksport.
  
 

6.Jaka będzie cena węgla dla odbiorcy końcowego?

Planujemy, że zakład wydobywczy rozpocznie produkcję najpóźniej w 2029 roku. Cena węgla dla odbiorów indywidualnych jest uzależniona od czynników rynkowych oraz podatków nakładanych przez państwo. Te czynniki mogą się znacząco zmienić w perspektywie dziewięciu lat. Będziemy konkurencyjni w stosunku to cen równorzędnych lub podobnych produktów.
 
 

7.Czy za 10-20 lat ktoś nadal będzie kupować węgiel z Mysłowic?

W  Polsce wykorzystuje się obecnie do celów ogrzewczych około 10-12 mln ton węgla rocznie. Jednocześnie wysokiej jakości węgiel, właściwie używany w piecach nowej generacji, zgodnych z normami eco design jest paliwem NISKOEMISYJNYM, porównywalnym z gazem ziemnym.
Według naszych analiz ani dziś ani za 20-30 lat sektor ciepłowniczy i gazowy nie dostarczą do każdego domu na wsi i w małym mieście swoich przyłączy – gazu i ciepła sieciowego (co jest możliwe w dużych miastach). Dlatego wysoko kaloryczne paliwo stałe o niskim poziomie siarki i popiołu będzie potrzebne także w Polsce. Brzezinka 3 będzie takie paliwo wydobywała i sprzedawała w formie surowej lub przerabiała na paliwo bezdymne. Brane są również inne nowoczesne sposoby wykorzystania naszego węgla.
Pamiętamy, że w krajach europejskich odchodzenie od węgla używanego w gospodarstwach domowych zajęło 30-40 lat.
 

8.Czy Brzezinka 3 przyczyni się do niszczenia środowiska?

Popieramy idee zrównoważonego korzystania z zasobów Ziemi dlatego też planowana inwestycja została tak zaplanowana aby jak najbardziej zminimalizować jej wpływ na środowisko: odkształcenia powierzchni nie przekroczą połowy skali I kat. terenu górniczego i 0 kategorii terenu górniczego, nie będziemy mieć hałd skały płonnej, pod budowę Zakładu Górniczego wykorzystamy teren już zdegradowany, prowadzić będziemy selektywną gospodarkę wodną wykorzystując zasolone wody dołowe do podsadzki hydraulicznej, metan uwolniony ze złoża będziemy wychwytywać i spalać w turbinach gazowych. Sam Zakład Górniczy będzie odpowiednio zabezpieczony zgodnie z restrykcyjnymi warunkami Decyzji środowiskowej (np. zamknięte taśmociągi, odpylanie).

 

9.Jak ta inwestycja ma się do strategii energetycznej UE?

Mamy do czynienia z ewolucją energetyczną. Szczegóły New Green Deal jest przedmiotem dyskusji i negocjacji w Unii Europejskiej. Plany zamykania kopalń w Polsce wynikają z przyczyn finansowych i dotyczą spółek należących do Skarbu Państwa. Kopalnia Brzezinka 3 będzie wydobywać wysokiej jakości NISKOEMISYJNE paliwo, wpisujące się w założenia polityki ekologicznej.
Japonia nie dysponuje własnymi zasobami węgla kamiennego, który musi importować. Pomimo tego w tym kraju planowana jest budowa wielu nowych nowoczesnych elektrowni węglowych, w związku z zamykaniem elektrowni opartych o atom.
Ambitne cele UE są dyskutowane przez poszczególne państwa członkowskie, także te, które podjęły decyzję np. o zamknięciu elektrowni jądrowych. Np. Niemcy nadal wydobywają węgiel brunatny, Francja była zmuszona do rezerwowego uruchomienia siłowni węglowych. Zatem ambitne cele niekiedy są dostosowywane do realnych warunków.
Nasza kopalnia będzie wydobywać surowiec nie dłużej niż do 2050 roku, zatem nawet gdy wygaszenie górnictwa w 2050 roku zostanie finalnie zdecydowane przez UE, będziemy ten cel realizować.
 
 

10.Jakie zastosowania będzie miał węgiel z Brzezinki 3?

Węgiel który będziemy wydobywać jest paliwem NISKO EMISYJNYM przeznaczonym głównie do indywidualnych kotłów najnowszej generacji. Spełnia on surowe normy środowiskowe.