Transport - hałas

1.Czy mieszkańcom domów w pobliżu nie będzie grozić hałas?

Temat oddziaływań planowanej inwestycji na środowisko był analizowany przez Główny Instytut Górnictwa oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Decyzja środowiskowa opisuje poziom dopuszczalnego hałasu jaki może emitować zakład wydobywczy. Nasza firma jest zobowiązana prawnie do trzymania się tych ustaleń. Ponadto ustalenie sposobu i kierunku transportu do i z kopalni miało miejsce z Miastem w trakcie spotkań z właściwymi Wydziałami UM w 2016 r.
Spółka zobowiązała się w porozumieniu z Miastem, do wybudowania brakującego odcinka drogi, nieprowadzenia transportu samochodowego przez centrum miasta oraz prowadzenia transportu w większości koleją zamiast transportem samochodowym.
 

2.Czy zostały wykonane pomiary natężenia hałasu w tym obszarze? Jeżeli normy zostaną przekroczone to jak Spółka zamierza rozwiązać ten problem?

Wszelkie kwestie związane z emisją hałasu przez zakład górniczy zostały przeanalizowane przez właściwy organ ochrony środowiska w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla naszej inwestycji.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przygotowany przez specjalistów w GIG stwierdza, iż nie będzie dochodziło do przekroczenia norm w planowanym zakładzie. Jeśli jakiekolwiek normy zostaną przekroczone tak jak w przypadku innych inwestycji, będą miały zastosowanie przepisy prawa, w tym przewidziane kary. A zatem w takim przypadku będą musiały być wprowadzone rozwiązania, które dochowają dopuszczalne normy hałasu. Istniejące tory kolejowe nie są planowane  do rozbudowania na odcinku przy ul. Białobrzeskiej. Tory te istnieją od wielu lat i istniały w momencie wydawania zgód na budowę domów jednorodzinnych. Nie znane nam są warunki na jakich zostały wydane te zgody.
 

3.Jak będzie transportowany węgiel?  

Planujemy, że ok. 70% węgla konfekcjonowanego będzie transportowane koleją. Reszta będzie dostarczana do odbiorców ciężarówkami. Kwestia ta była omawiana podczas prac Grupy Roboczej powołanej przez poprzedniego prezydenta Miasta w 2016 r. Został wtedy wstępnie zaakceptowany przez ówczesnych przedstawicieli miasta wariant transportu samochodowego, który będzie prowadzony z dala od zabudowań domów jednorodzinnych tj. przez planowanym do wybudowania nowym fragmentem  ulicy Cmentarnej, dalej  drogą przy halach „Panattoni” do węzła S1.

 

4.W którym dokładnie miejscu powstanie kopalnia?

Zakład wydobywczy powstanie na terenie przemysłowym przy ul. Cmentarnej i Piaskowej.