Lokalizacja siedziby Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A.

Główna siedziba Spółki znajduje się w Mysłowicach. Spółka posiada też biuro w Warszawie.