Konsultacje społeczne. Rozwój Mysłowic

1.Czy prowadzone były konsultacje społeczne?

Jesteśmy świadomi, że każda inwestycja przemysłowa wywołuje pytania, wątpliwości i czasami gorące emocje. Jesteśmy gotowi do rozmowy z Państwem – nie tylko teraz ale też w przyszłości, tak jak robiliśmy to w przeszłości.
Dlatego od 2012 roku uczestniczymy w życiu miasta. W tym czasie uzyskaliśmy poparcie środowiska przedsiębiorców, poparcie związków zawodowych, poparcie 5 tys. obywateli, rozmawialiśmy i rozmawiamy z różnymi środowiskami obecnymi w Mysłowicach.
Prowadziliśmy i prowadzimy też dialog z władzami miasta, z które narzuciły nam surowe warunki realizacji projektu, które zostały zapisane m.in. w uzgodnieniach z 2016 roku, podpisanych przez Prezydenta Lasoka. Na etapie uzyskiwania Decyzji Środowiskowej spółka Brzezinka współpracowała z władzami miasta uwzględniając ich warunki , dodatkowo zabezpieczające interesy mieszkańców Mysłowic.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsultacje społeczne były prowadzone przez właściwy organ ochrony środowiska w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa jakim jest postępowanie ws wydania decyzji środowiskowej. W ramach tego postępowania wpłynęło dużo uwag i wniosków od mieszkańców. Na wszystkie udzieliliśmy wyjaśnień i odpowiedzi, jak również część uwag zostało przyjętych poprzez uwzględnienie ich w uzupełnieniu do Raportu OOŚ.
 
 

2.Gdzie były dostępne informacje o konsultacjach i decyzjach?

Wszelkie informacje o toczących się postępowaniach, wydanych decyzjach, zgodnie z obowiązującym prawem były publikowane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Do wglądu, jak i do pobrania był Raport oddziaływania na środowisko eksploatacji węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża Brzezinka3 zarówno na stronie RDOŚ w Katowicach, UM Mysłowice, także stowarzyszeń lokalnych, był również dostępny dla każdego chętnego w naszej siedzibie przy ul. Mikołowskiej 12A.

 

3.Kiedy były prowadzone konsultacje z mieszkańcami?

Konsultacje ze mieszkańcami Mysłowic prowadzimy w różnych formach od 2012 roku. W ramach przygotowań do uzyskania  decyzji środowiskowej i koncesji na wydobycie od 2012 roku prowadziliśmy spotkania, rozmowy i wymianę korespondencji z przedstawicielami Mysłowic, w tym urzędnikami Urzędu Miasta Mysłowice, przedstawicielami miejscowego biznesu, stowarzyszeniami. Uzyskaliśmy poparcie środowiska przedsiębiorców, poparcie związków zawodowych, poparcie 5 tys. obywateli, rozmawialiśmy i rozmawiamy z różnymi środowiskami obecnymi w Mysłowicach. Uczestniczyliśmy w Komisjach Rady Miasta. To w 2012 roku pan prezydent miasta zadeklarował zgodę na budowę kopalni pod warunkiem nie przekroczenia przez nią „I” kategorii terenu górniczego. Zgodziliśmy się na ten warunek, wiedząc, że bezpieczeństwo ich i ich domów jest dla mieszkańców niezwykle ważne. Władze miasta narzuciły nam też inne surowe warunki realizacji projektu, które zostały zapisane m.in. w uzgodnieniach z 2016 roku, podpisanych przez Prezydenta E. Lasoka.

 

4.Czy w Mysłowicach będzie działać też inny przemysł? / Czy w Mysłowicach będzie tylko przemysł górniczy?

Jesteśmy przekonani, że Mysłowie potrzebują zróżnicowanych pomysłów na rozwój – zarówno opartych na usługach jak i nowoczesnym przemyśle, Przemyśle 4.0. Taki będzie nasz zakład wydobywczy. Zarówno Polska, jak i UE mówią o strategii rozwoju Przemysłu 4.0. Ma on uchronić miejsca pracy od migracji do „tanich” rejonów świata. Przemysł 4.0 ma być oparty na automatyzacji, robotyzacji, autonomicznych pojazdach czy przesyle danych. Te wszystkie technologie będą wdrożone w naszym zakładzie.
Dotychczas nie pojawili się w Mysłowicach inwestorzy, którzy chcącą zainwestować ok. 2 mld zł. Część hal logistycznych przeniosła się do Sosnowca, elektro-mobilność ma powstać w Jaworznie.

 

5.Czy otrzymanie koncesji oznacza definitywnie budowę kopalni? Jeśli tak to kiedy ruszają prace?

Otrzymanie koncesji jest główną zgodą na prowadzenie działalności polegającej na wydobywanie kopaliny ze złoża.. Aktualnie prowadzimy kolejne prace dokumentacyjno-projektowe. Budowa kopalni rozpocznie się za ok. 5 lat.