Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A. i Brzezinka Sp. z o.o.

Podmiotem, który uzyskał koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego Brzezinka jest Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A. (Spółka Komandytowo – Akcyjna). Ta właśnie Spółka prowadzi działalność gospodarczą i planuje wystąpienie o uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego z tego złoża.

Natomiast Brzezinka Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest komplementariuszem wraz z Panem Jerzym Tadeuszem Leskowiczem (wspólnikiem) spółki Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A., odpowiadającym za wszelkie zobowiązania Spółki SKA całym swoim majątkiem oraz reprezentującym ją na zewnątrz.

Spółka komandytowo – akcyjna jest jedną z form spółek osobowych przewidzianych w obowiązujących w Polsce przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka S.K.A., zgodnie z przepisami zawiera w nazwie spółki nazwę komplementariusza (Brzezinka Sp. z o.o.) oraz dodatkowe oznaczenie „S.K.A.”.

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie prawnej spółki komandytowo-akcyjnej ze względu na elastyczność oraz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej jaką wybór tej spółki prawa handlowego oferuje. Ojczyzną spółki komandytowo-akcyjnej jest napoleońska Francja. To właśnie tam, po raz pierwszy, w Code de commerce z roku 1807, pojawiły się przepisy prawne dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej. Polacy korzystają z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej już od czasów Księstwa Warszawskiego. W dniu 31 grudnia 2013 roku w Polsce było zarejestrowanych 5.709 takich spółek.
Obecnie w praktyce obrotu gospodarczego powszechnie stosowaną strukturą z, której również nasza grupa kapitałowa skorzystała jest „Spółka z o.o.. Spółka Komandytowo-Akcyjna”, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością występująca w roli komplementariusza, zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem spółką, a prowadzeniem działalności i generowaniem zysku zajmuje się spółka komandytowo-akcyjna. Dzięki oddzieleniu funkcji zarządczych od prowadzenia działalności zyskujemy większe bezpieczeństwo  prowadzenia działalności biznesowej.