Pytania i odpowiedzi

Kapitał zakładowy Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A.

Obowiązek ustanawiania kapitału zakładowego dla każdej spółki wynika z przepisów prawa.
Kapitał zakładowy nie świadczy jednak o majętności spółki, o posiadanych przez nią zasobach pieniężnych i aktywach.
Kapitał zakładowy to inaczej kapitał podstawowy (określany ogólnie jako kapitał założycielski). Stanowi on pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założeniu spółki. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie rozwoju spółki.
Kapitał zakładowy bywa często mylony z realnym kapitałem spółki. Otóż kapitał zakładowy jest wartością formalną, a strata lub zysk nie zmieniają wysokości kapitału zakładowego (nie powodują jego podwyższenia lub obniżenia).
Wiele dużych spółek posiada niewielki w stosunku do skali prowadzonej działalności kapitał zakładowy, przykładem takiego podmiotu jest znany wszystkim Kolporter, będący tak jak i nasza spółka m.in. spółką z. o.o. S.K.A. i posiadający kapitał zakładowy poniżej 4,6 mln zł. a roczne przychody tej spółki wyniosły w 2011r. ponad 4 mld zł. O nikłej roli kapitału zakładowego świadczy również planowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych zmniejszająca minimalną wysokość kapitału zakładowego do symbolicznej wartości np. 1 zł .
Warto pamiętać, że nasza spółka jest częścią prężnie działającej Grupy Kapitałowej ECI i jest podmiotem zależnym od zasobnego w środki Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FIDEIZ.