Zatrudnienie

Zatrudnienie  Stworzenie nowego dużego zakładu pracy utworzy ok. 900 nowych miejsc pracy w samej kopalni oraz dodatkowo ok. 3-4 tys. osób znajdzie zatrudnienie w sektorze okołogórniczym, co istotnie zmniejszy bezrobocie w Mysłowicach i stanowić będzie potężny impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego tak samego miasta, jak i regionu. Spółka już teraz obserwuje zainteresowanie pracą w przyszłej kopalni zarówno ze strony doświadczonej, jak i tej kształcącej się kadry górniczej. Projekt Brzezinka 3 zwiększy aktywność zawodową i podniesienie kwalifikacje mieszkańców regionu.