Technologia

Technologia  Udostępnienie złoża Brzezinka 3 nastąpi upadowymi (czyli długimi, łagodnie opadającymi korytarzami przypominającymi tunele  metra – zamiast tradycyjnymi szybami), zaś eksploatacja zostanie przeprowadzona systemem komorowo-filarowym z zastosowaniem kombajnów do ciągłego urabiania 12CM30 Bolter Miner i podsadzką hydrauliczną do likwidacji chodników. Projekt zakłada także wdrożenie systemu wykorzystującego najbardziej zasolone wody dołowe do podsadzki hydraulicznej.