Produkt

Produkt  Złoże „Brzezinka 3” zawiera ponad 88 mln ton węgla kamiennego wysokiej jakości, z czego do eksploatacji planowane jest 26 mln ton. Po wydobyciu przeznaczony będzie on do sprzedaży odbiorcom indywidualnym w formie surowej lub - po przetworzeniu na paliwa bezdymne - na eksport i rynek krajowy. Zasoby złoża „Brzezinka 3” cechują się niską zawartością popiołu (od 8,16% do 12,72%), niskim zasiarczeniem (od 0,26% do 0,41%), wysoką kalorycznością (od 26,6 kj/kg do 28,6 kj/kg oraz niską spiekalnością. Surowiec o takich cechach dotychczas jest w znacznych ilościach importowany do Polski. Przewiduje się, że w kolejnych trzech dziesięcioleciach będzie nadal stosowany między innymi przez odbiorców indywidualnych, używających kotłów nowej generacji. Spółka planuje również wykorzystanie tego surowca w najnowocześniejszych technologiach przeróbczych.