Ochrona infrastruktury

Ochrona infrastruktury na powierzchni  Przewidywana kategoria terenu górniczego w ramach Projektu wynosi 0 i I (do połowy skali; zgodnie z przepisami kategoria „0” to najniższa wartość odkształceń, zaś kategoria „V” to wartość najwyższa), a sama lokalizacja zakładu z dala od siedlisk ludzkich, umożliwi eksploatację prowadzoną w sposób nieuciążliwy dla miasta i mieszkańców. BRZEZINKA planuje wdrożenie odmiennej od powszechnie stosowanej w Polsce eksploatacji ścianowej na zawał, minimalizując oddziaływanie na środowisko oraz na zabudowę na powierzchni, zdecydowanie zmniejszając ryzyko wystąpienia szkód górniczych. Dzięki temu wydobycie nie będzie powodowało odczuwalnych skutków dla budynków na powierzchni. Przewidywana kategoria terenu górniczego w ramach Projektu wynosi „0” (na obszarze 6,26 km2) i „I” (na obszarze 6,03 km2, do połowy skali). Dla porównania, podczas eksploatacji systemem ścianowym z zawałem stropu kopalnie osiągają III, IV, a nawet V kategorię terenów górniczych, co oznacza poważne szkody górnicze na powierzchni. Bez wątpienia Brzezinka 3 to najbezpieczniejszy projekt górniczy w Europie, a nawet na świecie.
 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i infrastruktury, spółka uzgodniła w 2016 roku z władzami Miasta sposób realizacji projektu, przewidujący przed rozpoczęciem prac inwentaryzację budynków i innych obiektów na powierzchni oraz prowadzenie stałego monitoringu, a w razie konieczności zabezpieczenie obiektów przed wpływami eksploatacji. Założenia projektowe opierają się na zminimalizowaniu oddziaływania na powierzchnię. Gdyby jednak jakiekolwiek szkody wystąpiły, to na firmie spoczywa odpowiedzialność prawna i materialna za takie zdarzenia.
 
Projekt „Brzezinka 3” jest i będzie realizowany w oparciu o idee społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2018 roku inwestycja został uhonorowana nagrodą „Zielony Laur” przyznaną przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój za „przedsięwzięcie budowy innowacyjnej kopalni węgla kamiennego z efektami ekologicznymi”.