Harmonogram

Harmonogram  Projekt Brzezinka 3 to ogromna i złożona inwestycja. Prace przygotowawcze, projektowe i budowa zakładu wydobywczego trwały będą do dziewięciu lat. Podobnie jak w innych tak dużych projektach – np. autostradach, mostach czy zakładach przemysłowych. Produkcja niskoemisyjnego paliwa planowana jest od 2029 r. Eksploatacja złoża węgla potrwa maksymalnie 20 lat, przy rocznym wydobyciu na poziomie 1,5 mln-3 ton.
 
2012 Uzyskanie koncesji na rozpoznanie złoża węgla kamiennego w obszarze Sosnowca i Mysłowic.
2014 Udokumentowanie złoża węgla kamiennego Brzezinka 3, zatwierdzenie dokumentacji przez Ministra Środowiska.
  Poparcie przedstawicieli mysłowickiego sektora małych i średnich firm, stowarzyszeń i oddziału Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów. Poparcie lokalnych związków zawodowych.
Wrzesień 2016 Podpisanie końcowego protokołu ustaleń pomiędzy BRZEZINKA a Prezydentem Miasta Mysłowice.
Listopad 2016 Uzyskanie decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Sierpień 2017 Utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
2018 Uzyskanie prawa do informacji geologicznej Skarbu Państwa.
2018 Uzyskanie opinii Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego.
2019 Sporządzenie Projektu zagospodarowania złoża Brzezinka 3.
Wrzesień 2019 Złożenie wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej spółce BRZEZINKA.
Wrzesień 2020 Uzgodnienie udzielenia koncesji na wydobywanie przez Prezydenta Miasta Mysłowice.
Listopad 2020 Wydanie przez Ministra Klimatu i Środowiska koncesji na wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża Brzezinka 3.
2029 rok Szacowane otworzenie zakładu górniczego.
2049 rok Najpóźniejsze zakończenie wydobycia.
2055 rok Najpóźniejsza data zakończenia likwidacji zakładu wydobywczego.