Finansowanie

Finansowanie  Koszt budowy zakładu wydobywczego wyniesie ponad 2 mld zł. Finansowanie inwestycji pochodzić będzie z trzech źródeł: środków własnych grupy ECI, środków inwestora branżowego i finansowego oraz przyszłych przychodów generowanych przez projekt. W 2020 roku BRZEZINKA podpisała umowę z jedną z największych międzynarodowych firm doradczych, której celem jest ułożenie efektywnej struktury finansowania.