Efekty dla miasta

Efekty dla miasta   Realizacja inwestycji oznacza również większe wpływy do budżetu miasta z tytułu opłaty eksploatacyjnej czy podatków od nieruchomości. Szacujemy, że bezpośrednie i pośrednie podatki oraz opłaty w związku z prowadzonym projektem mogą osiągnąć 25 mln zł rocznie, z czego do kasy miasta może wpływać około 10 mln zł rocznie. To tak jakby Mysłowice mogły wybudować rocznie 2-3 przedszkola lub jedną przychodnię każdego roku. Tak duża długoterminowa inwestycja w Mysłowicach niewątpliwie stanowić będzie silny gospodarczy impuls rozwojowy, umożliwiający przyciągnięcie firm innych nowoczesnych sektorów produkcyjnych. Zwłaszcza, że projekt Brzezinka 3 i planowane inwestycje towarzyszące (np. produkcja paliw bezdymnych) wpisują się w strategię rozwoju Przemysłu 4.0 (od automatycznych zamówień przez zdigitalizowaną produkcję, autonomiczny transport przemysłowy po zdalny nadzór specjalistów).