Zarząd

Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A. reprezentowana jest przez Brzezinkę Sp. z o.o. , której członkami zarządu są:
Jerzy Tadeusz Leskowicz – Prezes Zarządu