Prokurent

Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A. reprezentowana jest przez Brzezinkę Sp. z o.o. ,
którą samodzielnie może reprezentować prokurent - Jakub Bartłomiej Sagan