Komplementariusze

Komplementariusze Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Mysłowicach
 1. „Brzezinka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie
  KRS: 0000409167
  NIP: 521-362-64-01
  REGON: 145 973 055
  Kapitał zakładowy: 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sposób reprezentacji: W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie
  Adres siedziby Spółki:
  ul. Marynarska 15
  02-674 Warszawa
   
 2. Jerzy Tadeusz Leskowicz