Grupa ECI

W skład Grupy ECI wchodzi kilkanaście Spółek oraz 2 Fundusze Inwestycyjne w tym m.in.:

Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.: Marynarskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308833, posiadającą numer REGON 016456822 oraz NIP 521-31-37-375, o kapitale zakładowym w wysokości 3.010.000,- złotych,

Investim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej nr 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124986, posiadającą numer REGON: 002225243 oraz NIP: 5260152790, o kapitale zakładowym w wysokości 3.664.700,- złotych,

Consteel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa nr 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285799 , posiadającą numer REGON: 141064479 oraz NIP: 9522027617, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,- złotych

FIDEIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 11/13 wpisany jest do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych przez Okręgowy Sąd w Warszawie pod numerem RFI 714, reprezentujący aktywa w wysokości 200.000.000,- zł.

Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI SA

Działalność ECI skoncentrowana jest na przygotowywaniu, realizacji i komercjalizacji oraz zarządzaniu inwestycjami, które znajdują się w jej portfolio. Dzięki odpowiedniemu zapleczu prawnemu i technicznemu ECI posiada wiedzę, odpowiednie zasoby i doświadczenie w procesie pozyskiwania atrakcyjnych terenów pod inwestycje nieruchomościowe, a także legitymuje się wieloma sukcesami w zakresie komercjalizacji nieruchomości osiągniętymi dzięki dużemu rozeznaniu rynku oraz wymagań użytkowników obiektów komercyjnych.

Cechą wyróżniającą działanie ECI jest tworzenie dodatkowego zaplecza usługowego zapewniającego lokatorom wybudowanych obiektów realną wartość dodaną przy jednoczesnym dostarczaniu bardzo interesującej stopy zwrotu inwestycji. Posiadanie odpowiedniego portfela najemców, którymi głównie są duże międzynarodowe korporacje, długości umów najmu w celu zapewnienia ciągłości strumienia przychodów to tylko jeden z elementów strategii działania ECI.

Mocna pozycja rynkowa ECI oraz posiadane wieloletnie doświadczenie mają bezpośrednie przełożenie również na bardzo dobre relacje łączące ECI z instytucjami finansowymi. Uznanie oraz akceptacja kierunku naszego rozwoju znajdują odzwierciedlenie w zaufaniu, jakim darzą ECI instytucje finansujące przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez ECI. W oparciu o posiadane uprawnienia i kompetencje ECI zarządza tak własnymi obiektami, jak i budynkami nie będącymi jej własnością. Zatrzymanie zarządzania majątkiem w portfelu inwestora pozwala na wdrażanie skutecznych strategii optymalizacji kosztów eksploatacji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości.

Portfolio projektów realizowanych przez ECI obejmuje wyłącznie przedsięwzięcia o dobrze ugruntowanej pozycji rynkowej i renomie, bezpieczne oraz odporne na zawirowania rynkowe dzięki ich dobremu pozycjonowaniu na etapie koncepcyjno-projektowym. Dzięki takiemu właśnie podejściu są to projekty przynoszące długoterminowy i stabilny zysk.

Projekty zrealizowane przez ECI:
• kompleks budynków biurowych położonych w Warszawie przy ul. Marynarskiej i Rzymowskiego (Mokotów),tj. New City, NC2, Antares, Cirrus, Alma
• kompleks budynków o charakterze biurowo-magazynowo-logistycznym „Annopol Logistic Park” zlokalizowany przy ul. Annopol w Warszawie, główni nasi najemcy to: TNT, RUCH SA, Plannja Sp. z o.o.
• centrum biurowo-wystawiennicze „Marsa Park” przy ul Marsa w Warszawie można śmiało określić mianem mikrourbanizacji.

Do tej pory ECI zrealizowało i skomercjalizowało obiekty o zróżnicowanym profilu i przeznaczeniu o łącznej powierzchni około 100 000 m2. Wśród głównych realizacji znajdują się wysokiej klasy obiekty biurowe, centra logistyczno-produkcyjne, centra konferencyjne, placówki o charakterze sportowo-rekreacyjnym, hale wystawienniczo-targowe, restauracje, placówki pod galerie handlowo – usługowe.

Investim Spółka Akcyjna

Investim S.A. jest Spółką Akcyjną działającą na polskim rynku od 1990 roku. Oprócz wykonawstwa robót budowlano-drogowych szczególny nacisk kładzie na wdrażanie nowych wzorów elementów architektury miejskiej oraz na jakość produktów. Oprócz drobnych form architektonicznych z betonu proponujemy naszym klientom elementy bardziej eleganckie z żeliwa, kamienia czy metalu dostosowane swoim wzornictwem do zabytkowej zabudowy lub nowoczesnej architektury. Nasze wyroby ze względu na jakość i trwałość znalazły uznanie u inwestorów i wykonawców na terenie Warszawy i całej Polski. Dostarczamy je sukcesywnie do: Gdańska, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. W czasie długoletniej działalności Investim został uznany kilkakrotnie „Liderem Rynku” oraz wyróżniony Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Budownictwie” i "Mazowiecka Firma Roku" w kategorii Budownictwo.


Consteel Sp. z o.o.

Consteel Sp. z o.o. to firma działająca w branży budowlanej, specjalizująca się w trzech przedmiotach działalności:
• Generalny wykonawca inwestycji budowlanych
• Podwykonawca robót żelbetowych
• Kompleksowe roboty wykończeniowe powierzchni biurowych