Kontakt

 

Informacje kontaktowe:

Biuro w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa, Biurowiec NewCity
Biuro w Mysłowicach, ul. Mikołowska 12A lok. 3, 41 – 400 Mysłowice
Tel. + 48 22 375 6000, +48 693 805 005
Fax. +48 22 318 83 31
Email: brzezinka3@brzezinka3.eu

Skontaktuj się z nami:Imię, Nazwisko:   
E-mail:                
Wiadomość:
 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRZEZINKA
Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15 (kod.02-674)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu