12 maja 2021 - BRZEZINKA publikuje listy otwarte do dr T.Papaja, Przewodniczącego RM i Posła W.Króla

Dziś Spółka Brzezinka przesłała dwa listy otwarte, adresowane do Pana dr. Tomasz Papaj oraz Pana Posła  Wojciech Król - Poseł na Sejm RP. Zapraszamy do ich lektury. Korespondencja dotyczy dwóch kwestii:  
1. Minister Polskiego Rządu, pan  Waldemar Buda - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej zapewnia, że Mysłowice, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Mysłowic nie są zagrożone. 
Pytamy: dlaczego T. Papaj i Poseł W. Król twierdzą, że jest inaczej? Dlaczego fałszują rzeczywistość? 
Pytamy także tych Panów jak można stawiać takie tezy bez znajomości i bez wskazania zapisów publicznie dostępnych projektów dotyczących FST?
2. Polska Konstytucja oraz inne przepisy gwarantują równe traktowanie firm. Obejmuje to także równe traktowanie kopalń działających na tym samym terenie. 
Pytamy: dlaczego T. Papaj i Poseł W. Król apelują o wycofanie koncesji TYLKO JEDNEJ firmy górniczej w mieście (gdzie wydobycie prowadzi kilka)? Dlaczego chcą wycofania koncesji firmy dopiero planującej najbezpieczniejszą dla miasta eksploatację, tej posiadającej siedzibę w Mysłowicach, która przyniesie miastu największe korzyści, w tym finansowe? Czy jest to równe traktowanie, czy też działanie motywowane zupełnie innymi pobudkami? Jakimi?

Brzezinka list otwarty posła W. Króla_12_05_2021 _FINAL.pdf

Brzezinka list otwarty do T Papaja_12_05_2021_FINAL.pdf