13 maja 2021 - BRZEZINKA publikuje Stanowisko w sprawie uchwały Rady Miasta Mysłowice z 29.04.21r

W czwartek 13 maja Spółka BRZEZINKA wstosowała Stanowisko w sprawie przyjęcia apelu o stwierdzenie nieważności decyzji o koncesji nr 6/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku udzielonej Brzezinka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Mysłowicach na wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3” na terenie miasta na prawach powiatu Mysłowice w Województwie Śląskim. 
 
W dokumencie przesłanym Radzie Miasta Mysłowice Spółka wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści Uchwały, a w szczególności wobec treści jej uzasadnienia, które zawiera informacje nieprawdziwe, niemające oparcia w aktualnym stanie faktycznym i prawnym, a w dalszej kolejności naruszającą zasadę zaufania do działania organów państwa, zasadę równego traktowania podmiotów gospodarczych oraz de facto dyskryminuje Spółkę jako przedsiębiorcę górniczego posiadającego prawo do prowadzenia górniczej działalności gospodarczej tj. koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3. 
Zapraszamy do lektury całości dokumentu. 


Brzezinka_stanowisko ws. uchwały RM z 29.04.2021_1 2_05_2021 d.pdf