19 listopada 2020 roku - Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję o udzieleniu koncesji

Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję o udzieleniu naszej spółce koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża Brzezinka 3.

Wydobywanie kopalin będzie prowadzone metodą podziemną na obszarze górniczym „Brzezinka 3” o powierzchni 7,272 km2. Okres obowiązywania koncesji to 35 lat, w tym sam okres eksploatacji surowca to max. 20 lat.