23 sierpnia 2017 roku - Utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej

Utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
GDOŚ umorzył postępowanie odwoławcze oraz podtrzymał decyzję wydaną na wcześniejszym etapie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.