9 listopada 2016 roku - Uzyskanie decyzji środowiskowej od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Postępowanie w tej sprawie dotyczyło ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża Brzezinka 3. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone z udziałem społeczeństwa.