20 listopada 2012 roku - Otrzymanie koncesji na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego

Ministerstwo Środowiska udzieliło Niwce Sp. z o.o. SKA (obecnie Brzezinka Sp. z o.o. SKA) koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Niwka – Modrzejów I” (część złoża Niwka-Modrzejów oraz Brzezinka).