13 maja 2021 - BRZEZINKA publikuje Stanowisko w sprawie uchwały Rady Miasta Mysłowice z 29.04.21r

Czytaj więcej »

12 maja 2021 - BRZEZINKA publikuje listy otwarte do dr T.Papaja, Przewodniczącego RM i Posła W.Króla

Czytaj więcej »

26 kwietnia 2021 - Posiedzenie komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska

Czytaj więcej »

24 lutego 2021 roku - Spotkanie Radnych Rad Dzielnic z przedstawicielami BRZEZINKI

Czytaj więcej »

14 stycznia 2021 roku - Spotkanie live z mieszkańcami Mysłowic zorganizowane w Urzędzie Miasta

Czytaj więcej »

19 listopada 2020 roku - Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję o udzieleniu koncesji

Czytaj więcej »

23 sierpnia 2017 roku - Utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej

Czytaj więcej »

9 listopada 2016 roku - Uzyskanie decyzji środowiskowej od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Czytaj więcej »

20 listopada 2012 roku - Otrzymanie koncesji na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego

Czytaj więcej »