O Nas

BRZEZINKA to firma, która została utworzona w 2012 r. w celu poszukiwania i rozpoznania złoża węgla kamiennego, a następnie jego wydobywania z części niezagospodarowanego do tej pory złoża o nazwie „Brzezinka 3” w okolicy Mysłowic.
 
Udziałowcem spółki BRZEZINKA jest ECI – polska grupa kapitałowa, zaangażowana w projekty o charakterze geologiczno-górniczym w naszym kraju i za granicą. W Polsce grupa ECI jest obecna w projekcie Brzezinka 3, gdzie od 2029 roku wydobywany będzie niskoemisyjny węgiel kamienny. W Laosie (Azja Południowo-Wschodnia) grupa ECI prowadzi prace poszukiwawczo-rozpoznawcze złóż polimetalicznych.
 
Poza geologią i górnictwem ECI inwestuje w nieruchomości biurowe i mieszkaniowe, budownictwo, multimedia. Wartość dotychczasowych inwestycji Grupy to około 1 mld zł (www.grupaeci.pl)Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Mikołowskiej 12A/3, 41-400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409700, NIP: 5213626878 oraz numer REGON: 145991640, o kapitale zakładowym w wysokości 1.700.000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości.